29.09.2020 ADALETSİZ DÖNER SERMAYE SİSTEMİ KONULU BASIN AÇIKLAMASI
29 Eylül 2020, Salı

Değerli Basın Mensupları ve sevgili çalışma arkadaşlarım;

Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz.

Bugün ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla aynı haykırışta bulunuyoruz.

Diyoruz ki;

  • Çok geç olmadan,
  • Yanlış üstüne yanlış yapmadan
  • Sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir.

Artık yeter!!!

Alın teri ise; şu anda alnımızın teri ile buradayız!

Fedakarlıksa; aylardır ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzaktayız.

İnsanımız yaşasın diye kendi Canını vermekse; 100 Can yetmez mi?

 Pandemi süreci başladığı günden bugüne kadar geçen sürede; iş yükümüz ve riskimiz sürekli artarken, sağlık çalışanlarımızın maddi anlamda gelirleri sadece ilk 3 ay korunmuş, sonraki aylarda sağlık çalışanlarımızın tümünün maddi anlamda kayıpları olmuştur.  Biz sağlık çalışanları olarak “Koyun can derdinde, kasap et derdinde” algısı oluşmasın diye bu süreçte hep sessiz kaldık ama bugün kürsülerde basın ve kamuoyuna karşı hakkımızda söylenen eksik ve yanlış bilgilerin doğrularını sizlere söylemek adına  buradayız.

Herkes bilmelidir ki; Sağlık Çalışanlarına Covid-19 sebebiyle pandemi öncesinde alamadığı hiçbir ek ödeme yapılmamış, hatta bu süreçte hastanelerimizde poliklinik, ameliyat vb. hizmetleri sürdürülemediği için Sağlık Çalışanlarının maddi anlamda kayıpları oluşmuştur. Kürsülerde mütemadiyen bu konularda açıklama yapanlar ya sahadan bihaber ya da kötü niyetlidir. Sağlık Çalışanlarının hiçbirisinin önceliği para değilken, her fırsatta bu konuyu dile getirmek, toplum nazarında sağlık ordumuzu paragöz gibi göstermiş ve maalesef ki çalışıyorlarsa da fazla fazla karşılığını alıyorlar gibi bir algı oluşturulmuştur. Aslında Sağlık çalışanlarının işleri artmış,  yükleri artmış, riskleri artmış ama hastane geliri düştüğü için kendi gelirleri de azalmıştır. Tüm bunlara rağmen sürekli olarak sağlık çalışanları için maddi iyileştirmeler yaptık denilmesinden hepimiz rahatsızız.

Esnek mesai uygulamasında birçok kurum çalışanı ya hiç çalışmadan ya da çok az süre çalıştıkları halde gelirleri sabit kalıp, hiçbir kayıp yaşamazlarken onlardan kat be kat fazla çalışan sağlık çalışanlarının sırf hastanelerin fatura miktarları düştüğü için  ek ödeme alamamış olmaları vicdanların kabul edeceği bir durum değildir ve bunun tek sebebi yıllardır tüm mücadelemize rağmen düzeltilmeyen ek ödeme yönetmeliğidir.

Bu aybaşında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır” denilmişti.  Geçen hafta yayınlanan pandemi ek ödemesine ilişkin usul ve esaslarda biz ek ödemeyi göremedik. Hazırlayan arkadaşları özellikle tebrik ediyoruz. Hangi meslek kolu hangi oranla sıfır lira alabiliyorlarsa erinmeyip tek tek hesaplamış ve aslında ödememek üzerine bir tablo oluşturmuşlardır.

            Neden mi? Çünkü; İdari Memurlara 0 üzerinden döner sermaye verilecek denilmiş ama, idari memurların alabilecekleri döner sermaye ile aldıkları sabit ödemenin tavanı aynı olduğu için ceplerine bir kuruş bile girmeyecek. Servislerde çalışan sağlıkçılara %66 şeklinde döner sermaye dağıtılacak diye belirtilmiş ama Sağlık Hizmetlerinin sabiti %66 dan daha fazlasına denk geldiği için yine ceplerine bir kuruş bile para girmeyecektir. Bu ek ödeme yazısıyla çalışanların sadece % 10'una yani, “pandemi servisleri ve birimleri ile 112 istasyonları, birde filiasyon ekibinde olan çalışanlarımızın gelir kaybı mağduriyetleri engellenmiştir.  Geriye kalan %90 sağlık Çalışanı sağlık tesislerinin fatura miktarları düşük olduğu için gelir kaybı yaşamaya devam edeceklerdir. Bizler bize bu vicdansızlığı yapanlara, bu haksızlığı düzeltinceye kadar haklarımızı helal etmiyoruz.

Cephede savaşan askerlerin yiyecekleri kumanyadan veya askeri mühimmatlarından tasarruf düşünülmesi ne kadar garipse, bugün bu süreçte sağlık çalışanlarının almakta olduğu ücretten tasarruf edilmesi üzerine çalışma yapılması da bir o kadar gariptir.

 Hem Pandemi ile Savaşıyoruz denilip, hem de bu savaşın en ön cephesindeki Sağlık Ordusunun ekmeğinden, rızkından tasarruf yapmaya çalışmak nasıl bir akıl tutulmasıdır.

Düşünsenize Devletimiz biz Sağlık Çalışanları için büyük bir bütçe ayırıyor ama çalışanların %90'ı mutsuz, Yetkili Sendika rahatsız, peki kimler mutlu? Kimler rahat? kim kazandı? kim kaybetti? Mevcut durumdan eski Türkiye özlemi çekenlerin dışında hiç kimse mutlu olmamış ve hiç kimse kazanmamıştır.

Değerli Bilim Kurulu ve Hükümetimiz, Sağlık Politikalarını biz Sağlık Çalışanlarının eli ve emeği ile hayata geçirirlerken birileri bu süreci sabote etmek istese, çalışma aşkımızı ve şevkimizi ancak bu kadar kırabilirlerdi.

Ayrıca Tokat Merkezdeki Pandemi Hastanesi Tokat Devlet Hastanesiyken, bu mücadelede 100’e yakın çalışanı maalesef bu hastalığa yakalanmışken ve Merkezdeki Sağlık Çalışanların dörtte üçü yine bu hastanede görev yapıyorken; “Sağlık Kuruluşlarını ziyaret ettik diyerek, başka hastanelerden fotoğraf çekilip görüntü verilmesini samimiyetsizlik olarak görüyoruz. Eğer bir Sağlık Kurumu ziyaret edilecekse ve görüntü verilecekse bu kurum herkesi temsil ettiği için ya Sağlık Müdürlüğü olmalıdır ya da Tokat Devlet Hastanesi olmalıdır.

Sağlık çalışanlarını seviyoruz, sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız diyerek üç gün boyunca alkış tutanların samimiyetlerine inanmadığımız için o 3 günlük Alkışı bugün 3 dakika ile iade ediyoruz.

Sonuç olarak kürsülerde ve masalarda Sağlık Çalışanlarının elindekiler alınırken verdik algısını oluşturanlara karşı bizler Tokat'ta 14.000 Memur-Sen, 4000 Sağlık-Sen üyesinin temsilen gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bütün çalışanların ve kamuoyunun vicdanına doğruları yerleştirene kadar mücadelemiz ve çalışmamız devam edecektir.

 Buyurun Masallar ve Kürsüler sizin olsun Meydanlar bizimdir.

Bundan sonra sizin kürsülerden konuştuğunuz her yanlışın doğrusunu biz meydanlarda haykıracağız,

Hakları ödenmez diyerek, hakkımızı yiyenlere sessiz kalmayacağız.

Alnımızın teri üzerinden kimseye reklam yaptırmayacağız.

Yok öyle yağma!

 Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo